titeltje

Privacy policy


De privacy policy beschrijft hoe Online Party Solutions omgaat met informatie verkregen van/over de gebruikers van de website https://www.ticketbeurs.nl.Informatie

 • Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alleen de informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld bij de login-registratie en de ticket aankoop/verkoop gegevens).
 • Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker.
 • De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 • Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch NOCH uw domeinnaam, NOCH uw e-mailadres.

Cookies

De website gebruikt cookies om de werking van de site te verbeteren.

Relaties

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet

Veiligheid

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Contact


Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@ticketbeurs.nl

 • Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
 • U zult alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt;
 • Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt;
 • Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.
 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 • Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 • Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 • Data deletion: Uw heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verwijderen, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres